Bruksanvisning for mikroskop uten lysbryter

Digitalt USB Mikroskop 1,3 MP  -  Kort innføring

  

Installasjon av driver

Installer driveren fra medfølgende CD-ROM  ”Microscope Setup.exe”.

Mikroskopet skal IKKE være tilsluttet PC-en under denne installasjonen.

Etter installasjon og omstart kobles mikroskopet til PC-en via USB-port.

La PC-en så installere programmet på nytt automatisk.
 

 

WINDOWS XP og VISTA

Installasjonsprogrammet har lagt en snarvei til videokameraet på Skrivebordet.

Man finner også videofunksjonen i:  Start \ Alle programmer \

USB 2.0 Digital Microskop \ Digital microscope.

 

Inspeksjon

Best inspeksjonsmulighet med mikroskopet får man med videokameraet.

Trykk Options\Video Capture Pin og sett Utdatastørrelse til 1280x1024.

 

Videoopptak
I ”File” kan man sette navnet på filen og forhåndsbestemme hvor stor den skal være.

I ”Options” er MPEG2  ikke et alternativ.  Opptaket er kun i AVI.
I Options\Video Capture Pin  settes oppløsningen.

1280x1024 er beste oppløsning i video.

Da settes billedfrekvensen automatisk ned fra 30.000 til 15.000

I ”Capture” startes og stoppes videoopptaket.

Videofilen som lagres på skrivebordet åpnes og avspilles som AVI-fil i for eksempel Windows Media Player.

 

 

Stillbilder i oppløsning 640x480 eller lavere i Windows 2000 og XP

Når  mikroskopet kobles til en USB-port på en PC-en finner man det også igjen i  ”Min datamaskin” som et bilde av et fotokamera.
Dette er kun stillbildekameraet.

 

HUSK å ta av linsekappen på mikroskopet og sett den på igjen etter bruk. Fokuser med fokusringen på mikroskopet.  Det blir to ”klare billeder”:

Ett med 50x forstørrelse og det andre med 200x.  Trykk ”Ta et nytt bilde”.

Bildene man tar kan man ”dra” ut på Skrivebordet, navnsette og lagre hvor man vil. Dette ”fotoapparatet” gjør opptak kun i oppløsning 640x480.

 

Stillbilder i oppløsning 1280x1024 i Windows2000 og XP
Stillbilder med oppløsning 1280x1024 kan man kun ta med videokameraet.  Trykk Options/Video Capture Pin. Sett Utdatastørrelse til 1280x1024.  Trykk Bruk og OK.

Fokuser  i ønsket forstørrelse (50x eller 200x med fokusringen) og trykk kort en gang på den røde knappen på mikroskopet.  Foto ”Stk112x” legger seg på videoopptaksbilde.

Trykk ”File” for lagring (i for eksempel C:\Dokuments and settings ….)

eller utskrift eller ”Edit” for kopiering”

Bildet blir lagret i bmp-format.

 

IrfanView er et gratis fotoredigeringsprogramm hvor man enkelt kan endre format og størrelse. (last ned fra: http://www.irfanview.com/)

 

Stillbilder i Windows VISTA

Alle stillbilder med Windows VISTA tas med videokameraet.

Trykk Options\Video Capture Pin. Sett ønsket Utdatastørrelse.

1280x1024 gir høyest oppløsning. (1,3 Megapix)  Trykk Bruk og OK.

Fokuser  i ønsket forstørrelse.  Det blir to ”klare bilder” når man dreier på fokusringen. Ett med 50x forstørrelse og det andre med 200x. 

Trykk kort en gang på den røde knappen på mikroskopet. 

Trykk ”Gjenkjenning av dialogboks for interaktive tjenester” på ”Startlinjen” nederst på skjermbildet og velg ”Vis meg meldingen”

Trykk ”File” for lagring i f. eks. C:\Users(brukere\…..) eller ta utskrift eller ”Edit” for kopiering”

Trykk ”File\Exit” for å komme tilbake til skjermbildet.

Bildet blir lagret i bmp-format.

 

IrfanView er et gratis fotoredigeringsprogramm hvor man enkelt kan endre format og størrelse.   (last ned fra: http://www.irfanview.com/ )