BYGG egen stereo ZOOM


Kort innføring: 

MIKROSKOPET
I motsetning til "vanlige"  mikroskop med flere objektivlinser, har Zoom mikroskop bare en objektivlinse.
Istedet har Zoom mikroskop en manuell zomminnstilling som på et speilreflekskamera med zoomlinse.
Vanlig zoom-ratio er 0,7X-4,5X.  Større og dyrere ratio kan f. eks være 0,8X-8.0X

I prinsippet kan man dele inn Zoom mikroskop i 3 typer:
Stereo-  og trinokulare "bodies" som har okularlinser man kan se igjennom og rene digitale "monoluper".

1) Først velger man Zoom type: Forstørrelse/arbeidsavstand/arbeidsområde og deretter Pris/kvalitet:

 


Stereomikroskop med kamera i okularrøret

 


Trinokularmikroskop med
C-Mount port for kamera

 


Mono Zoom body.
Digitalt mikroskop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eksempel hvordan man setter sammen en  Zoom: Her en stereo parallell zoom med mange muligheter.
Man kan også bygge en ren digital monozoom hvis man ikke trenger visuell kontakt. 
KLIKK

 

Velg først zoomratio og okularhode

 

 

 

Flere porter for kamera og/eller monitor

 Velg Coupler til kamera -  Koaxial belysning,
Polarisereing -  Fluorescence - Monitor

 

Kombinasjonstabell: Arbeidsavstand, arbeidsområde og forstørrelse

 

STATIVET
Stativ kan kategoriseres i Post (med påle) eller Travel (med skinner)
og om stativet har lys: Underlys og/eller overlys.
Pålestativ kan ha en større fleksibilitet enn skinnestativer.
De kan gi stor arbeidsavstand og med skråvinkel til objektet.

 Her noen hovedtyper vi leverer:

 

 


Enkel post med
fokusarm

 


Single boom med fleksibel stang

 


Post med overlys

 


Post med over- og underlys

 


Dual boom med fleksibel stang

 

Travel med O/U lys

 


Gulvstativ

 

 


Lang fleksibel bordarm

 


Multivinkelstativ

 
Dual boom for bordet
KAMERA
Man skiller mellom to hovedtyper: Kamera med hhv. CCD eller CMOS sensor.
En CCD sensor har høyere sensitivitet og har mindre støy enn et CMOS sensor.
En CCD sensor produserer et renere bilde som er fordelaktig i senere bildebehandling
og den koster mer enn en CMOS sensor.
Det finnes også CCD kamera med kjøling og de produseres også i monochrome.
CCD kamera produseres typisk i 1,4 MP, 5MP og 6MP
Etter sensorvalg bestemmer man oppløsningen.
Sensitiviteten er omvendt proporsjonal med antall pixel.
Dvs. en 10MP sensor har bare halvparten så høy sensitivitet som en 5MP sensor.
Stor oppløsning reduserer også hastigheten (fps) ved bevegelse eller ved videoopptak.
CMOS kamera produseres i 0,35MP, 1,3MP, 2MP,
3,1MP, 5MP, 8MP, 10MP og 14MP.
Til alle Normets kamera medfølger avansert software og bildebehandlingsprogramm.
Standard adaptere for okularrøret på 23,2mm,  30mm og 30,5mm. 
Video-coupler for montering som C-mount.

 

Vi fører modeller fra flere kameraprodusenter. Se hovedsiden for kamereaer

 

 


CMOS

 


CCD

   


Cooled CCD

     


Softwareeksempel fra skjermen

 


Lyssystem
Travel stativer kan leveres med overlys. Noen mikroskop leveres også med koaksial belysning.
Annen belysning kan være fra illuminatorboks eller ringlys fra USB-porten.

Se Lys inder mikroskopiutstyr på hovedsiden.

 

 


Illuminator kan også leveres med ringlys

 


Trinnløs justering av lyset.
Her med refleksreduserende filter.

 


Single pipe

 


Dual pipe

 Ringlys Trinnløs justering av luskvaderanter. 72 Leds

 


Halogenlampe 150W

 


Justerbar vinkel for underlyset

 
 

  

Stereo Zoom modeller

Trinokular Zoom med kamera montert bak økularrørene